Bouwbedrijf

Rens van de Ven

Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Bouwbedrijf Rens van de Ven ontzorgt je graag en helpt je om je bouwplannen te realiseren. Met oog voor detail, kwaliteit en betrokkenheid begeleidt hij het totale bouwproces.

Wat wij doen

Wij zijn een veelzijdig en vakkundig bouwbedrijf met oog voor detail.

We hebben een grote diversiteit in projecten. Van nieuwbouw tot renovatie. Het uitvoeren van een grote verbouwing of het plaatsen van een dakkapel of aanbouw, bouwbedrijf Rens van de Ven helpt je hier graag mee.

Bekijk onze projecten voor een impressie van de verschillende verbouwingen die wij hebben uigevoerd. Bij vragen neem gerust contact met ons op.

Over bouwbedrijf Rens van de Ven

Bouwbedrijf Rens van de Ven is een jong bedrijf dat gevestigd is in Moergestel nabij Oisterwijk en Tilburg.

Rens heeft oog voor detail en vindt het prettig om met een persoonlijke benadering je bouw zo efficiënt mogelijk te begeleiden. Rens heeft vele jaren ervaring in de bouw en volstaat zijn vak.

Rens kan je vakkundig informeren en adviseren over de verschillende mogelijkheden bij een bouw of verbouwing. Kwaliteit en afwerking staan hoog in het vaandel bij bouwbedrijf Rens van de Ven.

Projecten

Bekijk een aantal geselcteerde projecten zie wat er mogelijk is.

Contact

Bouwbedrijf Rens van de Ven
T 06 36 17 26 49
E info@bouwbedrijfrensvandeven.nl

Korenstraat 32 b
5066 VB Moergestel

KvK nr 69044074

Meer informatie

privacyverklaring *

Privacyverklaring

Bouwbedrijf Rens van de Ven, gevestigd aan Korenstraart 32 b, 5066 VB Moergestel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: www.bouwbedrijfvandeven.nl
Adres: Korenstraart 32 b, 5066 VB Moergestel 
Telefoon: 06 36 17 26 49

Rens van de Ven is de Functionaris Gegevensbescherming van Bouwbedrijf Rens van de Ven hij is te bereiken via info@bouwbedrijfvandeven.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bouwbedrijf Rens van de Ven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bouwbedrijfvandeven.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bouwbedrijf Rens van de Ven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van betalingen
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Bouwbedrijf Rens van de Ven verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bouwbedrijf Rens van de Ven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bouwbedrijf Rens van de Ven) tussen zit. Bouwbedrijf Rens van de Ven gebruikt geen computerprogramma's of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bouwbedrijf Rens van de Ven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) Persoonsgegevens bewaren wij tot twee jaar na het laatste contact daarna kunnen we een relatie als verlopen beschouwen.
Voor administratieve doeleinden bewaren we naam en adresgegevens tot 7 jaar ivm de wettelijke belastingplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bouwbedrijf Rens van de Ven verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bouwbedrijf Rens van de Ven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bouwbedrijf Rens van de Ven gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bouwbedrijf Rens van de Ven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bouwbedrijfvandeven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Bouwbedrijf Rens van de Ven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bouwbedrijf Rens van de Ven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bouwbedrijfvandeven.nl